Dat het niet iedereen zomaar lukt, is niet zo onlogisch. Met enkel in jezelf te geloven, kom je er weliswaar niet. Het Nieuwsblad sprak met 10 Vlaamse mama's bij wie het wel lukte en kwam daarmee tot de volgende "10 geboden voor de carrièrevrouw":

1. Bovenal bemin uw keuze

Annemie Turtelboom is de eerste vrouwelijke minister van Binnenlandse Zaken. 'Voor vrouwen die een topfunctie beogen, heb ik één advies: durf bewust voor die carrière te kiezen en voel je niet schuldig als je bepaalde dingen moet uitbesteden. Je moét delegeren en hulp vragen. En geloof me: er zijn genoeg mensen die goed voor je kinderen kunnen zorgen als jij er even niet bent. Mijn eigen moeder is gestopt met werken toen ik geboren werd en ze stond dus elke dag aan de schoolpoort. Zelf kan ik dat niet en daar heb ik me lang schuldig over gevoeld. Toen ik pas minister werd, kreeg ik in interviews vaak de vraag hoe ik dat zou combineren met mijn gezin. Maar aan mannen wordt dat toch ook niet gevraagd? Nu durf ik zonder gêne te zeggen dat voor mij hetzelfde geldt als voor al die mannelijke ministers: het is onmogelijk om mijn werk en gezin evenwichtig te combineren. Als er iets gebeurt, moet ik optreden als minister en kan ik er dus niet zijn voor mijn kinderen. Ook niet als zij daarop rekenen.'

2. Geef niet te snel op, dàt is de leuze

Voor Ingrid Lieten Vlaams minister werd, had ze al een topcarrière achter de rug. Zo maakte ze naam als directeur-generaal van De Lijn. 'Als vrouw is het vaak extra moeilijk om een goede balans te vinden tussen werk en gezin. Ik voelde me zelf ook geregeld verscheurd tussen mijn job en mijn kinderen. Maar je moet nu eenmaal aanvaarden dat het leven bestaat uit verschillende periodes. Vrouwen die afstuderen kunnen volop gaan voor hun carrière, net als mannen. Zodra ze ervoor kiezen om kinderen te krijgen, wordt het moeilijker om het tempo van mannelijke collega's te blijven aanhouden. Maar daarvoor hoef je niet meteen je hele carrière op te geven! Je kan het gerust even wat rustiger aan doen en na een vijftal jaar - als je kinderen je minder intensief nodig hebben - de draad weer oppikken. Al is het natuurlijk wel belangrijk dat bedrijven diezelfde redenering volgen. Nu worden vrouwen met kinderen te snel afgeschreven als 'niet ambitieus genoeg' en krijgen ze te weinig kansen, terwijl velen onder hen wel voluit willen gaan.'

3. Heilig steeds de kracht van het presteren


Professor Christine Van Broeckhoven is een internationale autoriteit in het onderzoek naar Alzheimer-dementie, manisch-depressieve psychose en andere zenuwziektes bij volwassenen. 'Mijn universitaire loopbaan is enkel en alleen gebaseerd op hard wetenschappelijk werk. In het begin was dat zeker niet vanzelfsprekend, ik ben zelfs zeven jaar werkloos geweest. Maar in die jaren ben ik keihard blijven presteren en heb ik een aantal toppublicaties gehad. Daarop volgden dan wetenschappelijke prijzen, waardoor ik uiteindelijk toch benoemd ben aan de universiteit. Nu pas besef ik dat het voor mij een stuk moeilijker was dan voor mijn mannelijke collega's, het glazen plafond is zeker geen mythe. Als vrouw moet je extra hard knokken en je mag je zeker niet laten beïnvloeden door mannen die je in het begin maar weinig krediet geven. Je moet alles van nul opbouwen en de sleutel tot het succes ligt dus in je doorzettingsvermogen. Dit is geen nine-to-five-job, je bent ermee bezig van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Daarom moet wetenschap niet alleen je werk, maar ook je passie zijn. Anders hou je het niet vol.'

4. Partner en kind zult gij organiseren


Isabel Peeters is Managing Director van de Brusselse afdeling van het reclamebureau Duval Guillaume. 'Toen ik zelf nog kleine kinderen had, ben ik nooit te laat op het werk gearriveerd omdat een van hen ziek was. Ik ben er altijd in geslaagd om mijn gezinsleven goed te organiseren. Soms is dat niet evident, tijdens schoolvakanties bijvoorbeeld, maar je kàn altijd oplossingen vinden als je dat echt wilt. Ik vind dat veel jonge mensen daar tegenwoordig te snel over zeuren. Al moet ik wel toegeven dat het bij mij alleen gelukt is omdat mijn partner me altijd heeft gesteund. Ik heb me nooit moeten verdedigen tegenover hem. Als je op privévlak alles onder controle hebt, dan kan je op je werk bergen verzetten, daar ben ik van overtuigd.'

5. Uw einddoel is niet uw bekommernis

Voor haar jonge leeftijd heeft Freya Van den Bossche al een indrukwekkend politiek palmares. Nu is ze Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. 'Toen ik begon te studeren, wilde ik eigenlijk schrijven. Het liefst was ik oorlogsjournalist geworden. Mijn eerste job was bij de toenmalige Gentse burgemeester Frank Beke, voor wie ik onder meer toespraken schreef. En zo is de politieke bal stilaan aan het rollen gegaan, wat ik als een groot cadeau beschouw. Al is mijn meisjesdroom toch nog niet helemaal opgeborgen: op een dag zou ik graag weer schrijven. Maar ik raad iedereen aan om niet te hard te focussen op zo'n einddoel, omdat je toch niet kan voorspellen waar je terechtkomt. Het is vooral belangrijk om ook te genieten van de weg naar dat doel - je huidige job - en jezelf toe te laten om af en toe een onverwachte zijweg in te slaan. Of dit dé sleutel is voor een topcarrière, daar vrees ik voor. Maar het is wel de beste manier om geluk te vinden in je loopbaan. Om echt door te stoten naar de top, moet je vooral hard werken en heb je een gezonde portie geluk nodig.'

6. Doe niets wat onzichtbaar is

Als directrice van de financiële holding Arco is Francine Swiggers enkele jaren geleden door het weekblad Trends uitgeroepen tot de machtigste zakenvrouw van België. 'Na acht à negen jaar in een bedrijf komen de meeste mensen voor het eerste moment van de waarheid te staan. Dan is het belangrijk om de juiste beslissingen te nemen. Ik ben op dat moment verantwoordelijk geworden voor een operationele afdeling in de bank, een zware functie waar je hard moet werken, maar waar je ook opvallende resultaten kunt boeken. Heel wat vrouwen kiezen sneller voor functies binnen human resources of marketing, maar die zijn minder zichtbaar op het hoogste niveau. Ik moest regelmatig voor het directiecomité verschijnen, waardoor ik veel meer kans maakte op promotie. Maar die kansen doen zich meestal voor rond je 30e, als veel vrouwen net aan een gezin willen beginnen. Ik heb het geluk gehad dat mijn moeder veel kon bijspringen voor mijn kinderen, maar dat lukt niet altijd. Je moet dus goed beseffen dat een topfunctie òòk betekent dat je minder tijd hebt voor je gezin.'

7. Vlucht d'oneerlijkheid en 't liegen

Chantal Pattyn is nethoofd van de klassieke radiozender Klara. 'Mijn belangrijkste advies voor vrouwen klinkt als een cliché, maar het klopt wel: eerlijk duurt het langst. En vooral: blijf altijd jezelf. Pretendeer nooit iets of iemand te zijn wat je niet bent, want vroeg of laat val je toch door de mand. Iedereen heeft sterke en zwakke punten en je bent pas écht sterk als je ook die zwakheden durft te tonen. Ook als nethoofd probeer ik dat altijd te doen. Ik ben niet alleen een baas, maar in de eerste plaats een mens onder de mensen. Bovendien vind ik het heel belangrijk om me altijd goed te laten omringen door verschillende mensen - mannen én vrouwen - met verschillende talenten. Die mensen moet je ook verantwoordelijkheid geven. Ik ben een teamspeler die met een hele ploeg wil werken aan een uitzonderlijke zender. En ik ben trots op Klara, wat heel belangrijk is. Je moet vooral blij zijn met wat je doet, je carrière mag geen doel op zich zijn. Anders word je knettergek.'

8. Ook financieel laat u zich niet bedriegen

Martine Reynaers is CEO van het familiebedrijf Reynaers Aluminium. 'Vrouwen moeten - net als mannen - eisen dat ze loon naar werken krijgen. Je mag niet zomaar accepteren dat je voor middelmatige prestaties een middelmatig loon krijgt. Zorg ervoor dat je uitstekend presteert, maar sta er ook op dat je goed betaald wordt. En als je baas daar anders over denkt, ga dan maar snel op zoek naar ander werk. Vrouwen gaan te vaak koppig en gefrustreerd in een hoekje zitten, terwijl er heel veel topfuncties op hen zitten te wachten. En we kunnen die extra vrouwen aan de top zeker gebruiken. Zij denken vaak vanuit een andere, socialere invalshoek, waardoor we hen écht nodig hebben in alle raden van bestuur. En daar moeten niet één, maar minstens drie vrouwen zitten, want op je eentje kan je niet veel veranderen. Dan zit je daar 'de vrouw' te vertegenwoordigen, terwijl vrouwen onderling natuurlijk ook heel verschillend zijn.'

9. Wees steeds optimistisch in uw gemoed

Lily Deforce is directeur bij Max Havelaar. 'Ik zal zeker niet ontkennen dat heel wat vrouwen hard moeten knokken in de zakenwereld. Maar zelf ik hou er niet van om te werken vanuit een slachtofferpositie, in de grote boze mannenwereld. Alles - zelfs het grootste probleem - probeer ik te beschouwen als een uitdaging. Het zijn kansen om te groeien en dat vind ik net enorm boeiend. Soms ben ik op vergaderingen de enige vrouw aan tafel en ik geef toe dat dat best intimiderend kan zijn. Maar ik vind het ontzettend belangrijk om mezelf te blijven, optimistisch te zijn en alle kansen grijpen. Als vrouw hebben we ook heel wat krachten waarmee we ons kunnen onderscheiden. Zo slagen vrouwen er soms beter in om een balans te vinden tussen het rationele en het emotionele. En er is ook zoiets als vrouwelijke intuïtie: daardoor kunnen we misschien beter aanvoelen wat er bij onze medewerkers leeft.'

10. En toon uw kwetsbaarheid, dat is goed

Mieke Van Hecke is directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. 'De belangrijkste troef van vrouwen is volgens mij hun kwetsbaarheid. In de 'harde' carrièrewereld hoef je zeker niet beschaamd te zijn om te twijfelen en samen naar antwoorden te zoeken. Die twijfels hebben niets te maken met een gebrek aan daadkracht of een angst om risico's te nemen. Maar ze zorgen er wél voor dat je een foute beslissing makkelijker kan herroepen, zonder je geloofwaardigheid te verliezen. Door je kwetsbaar op te stellen, win je aan authenticiteit, wat voor mij heel belangrijk is. Je moet dus jezelf blijven, maar je moet òòk geloven in jezelf. Ik heb tijdens mijn loopbaan veel vrouwen ontmoet die té lang twijfelden. Als er zich een mooie kans voordoet, moet je risico's durven te nemen. Toen ik gevraagd werd voor mijn huidige job, heb ik meteen ja gezegd en pas dààrna heb ik een nachtje wakker gelegen. Gelukkig maar, want als ik eerst een week getwijfeld had, dan was mijn kans misschien verkeken.'